przeciągać


przeciągać
Przeciągnąć strunę «pozwolić sobie na zbyt wiele, przesadzić w czymś»: W ogóle wobec pana Albina zachowywał się prowokująco, zawsze jednak pamiętał o tym, by nie przeciągać struny i nie dać mu słusznego powodu do natychmiastowego wydalenia z kawiarni. H. Worcell, Rewiry.
Przeciągnąć kogoś na swoją stronę zob. strona 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przeciągać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeciągaćam, przeciągaća, przeciągaćają, przeciągaćany {{/stl 8}}– przeciągnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przeciągaćnę, przeciągaćnie, przeciągaćnij, przeciągaćnął, przeciągaćnęli, przeciągaćnięty {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciągać — → przeciągnąć …   Słownik języka polskiego

  • przeciągać linę — {{/stl 13}}{{stl 7}} brać udział w zabawie, konkurencji sportowej polegającej na tym, że dwaj uczestnicy (lub dwie drużyny) ze wszystkich sił ciągną z dwóch stron linę tak, aby przeciwnik znalazł się po ich stronie (lub przekroczył linię… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciągać – przeciągnąć strunę — {{/stl 13}}{{stl 7}} pozwalać sobie na zbyt wiele, być zbyt śmiałym w jakiejś sytuacji, przesadzać, przeholowywać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Licz się ze słowami, bo przeciągasz strunę. Nie przeciągajmy struny, bo drugi raz to się może nie udać. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciągać się – przeciągnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o czasie trwania czegoś: wydłużać się, wykraczać poza przewidywany okres; przewlekać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Debata się przeciągała. Dyskusja się przeciągała. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciągać się jak smród w gaciach — (Zwłaszcza o czasie lub określonej czynności) Wlec się; dłużyć się; przedłużać się (Especially about time or an activity) To linger; to move very slowly and, especially be delayed …   Słownik Polskiego slangu

  • przeciągać strunę — Przesadzać Eng. To exaggerate …   Słownik Polskiego slangu

  • przeciągnąć — dk Va, przeciągnąćnę, przeciągnąćniesz, przeciągnąćnij, przeciągnąćnął, przeciągnąćnęła, przeciągnąćnęli, przeciągnąćnięty, przeciągnąćnąwszy przeciągać ndk I, przeciągnąćam, przeciągnąćasz, przeciągnąćają, przeciągnąćaj, przeciągnąćał,… …   Słownik języka polskiego

  • ciągnąć — ndk Va, ciągnąćnę, ciągnąćniesz, ciągnąćnij, ciągnąćnął, ciągnąćnęła, ciągnąćnęli, ciągnąćnięty (ciągnąćniony) 1. «przesuwać, wlec kogoś, coś; prowadzić, przewozić, przeciągać kogoś, coś z wysiłkiem, trudem, przezwyciężając opór» Ciągnąć… …   Słownik języka polskiego

  • przeciągnąć — strunę «pozwolić sobie na zbyt wiele, przesadzić w czymś»: W ogóle wobec pana Albina zachowywał się prowokująco, zawsze jednak pamiętał o tym, by nie przeciągać struny i nie dać mu słusznego powodu do natychmiastowego wydalenia z kawiarni. H.… …   Słownik frazeologiczny